Afloop

 

Als een document kleurvakken of beeldmateriaal bevat die precies tot aan de rand lopen, bestaat het risico dat er na het snijden een wit randje blijft.
Daarom moeten die vlakken of foto’s over de rand van het document geplaatst worden, tot 5 mm daarbuiten. Dit gebied buiten het uiteindelijk formaat wordt ‘afloop’ (bleed) genoemd.


Bij ‘afloop’ wordt er geprint op vellen papier die groter zijn dan het af te leveren printwerk. Na het printen worden de vellen schoongesneden tot het uiteindelijke formaat.
Uw ‘aflopende’ kaarten, uitnodigingen, kaften, enz maakt u best op in Adobe Indesign, Microsoft Publisher , Microsoft Word of OpenOffice ‘tekening’.